Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους τα Προσωπικά Δεδομένα  σχετικά με φυσικά πρόσωπα («Χρήστες»),  τα οποία χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα (Η «Ιστοσελίδα») ενδέχεται να συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από την Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt, (Ipsen), ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ‘Η ΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Ωστόσο,  τα Προσωπικά Δεδομένα σας (όπως κατωτέρω ορίζονται) θα αντιμετωπίζονται πάντα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία ήταν σε εφαρμογή κατά την συλλογή.

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ:

Η Ipsen ενδέχεται να συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα, όταν εγγράφεστε ως Χρήστης, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος σας, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης σας/email, πόλης και χώρας κατοικίας («Προσωπικά Δεδομένα»). Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από την Ipsen/επικοινωνήσετε με την Ipsen, οι κατηγορίες αυτές Προσωπικών Δεδομένων είναι υποχρεωτικές.

Όταν εγγράφεστε ως Χρήστης, επισημαίνουμε με σαφήνεια  ποιά πληροφορία είναι απαραίτητη για την εγγραφή και ποια είναι προαιρετική και παρέχεται κατά την δική σας διακριτική ευχέρεια.

2. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρέχοντας τα Προσωπικά σας Δεδομένα, αιτήστε η Ipsen να:

  • Σας αποστείλει υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω email.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από την Ipsen, και κυρίως προκειμένου να έχει καλύτερη αλληλεπίδραση με εσάς.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν θα πωληθούν, κοινοποιηθούν ή κατά άλλο τρόπο παρασχεθούν σε τρίτα μέρη, χωρίς την συγκατάθεση σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο, δικαστική εντολή, ή κυβερνητικό κανονισμό ή εφόσον η συγκεκριμένη γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την υποστήριξη οποιασδήποτε εγκληματικής ή άλλης νομικής έρευνας ή διαδικασίας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα επεξεργάζονται και τηρούνται για διάρκεια όχι μεγαλύτερη των τριών ετών από την Ipsen: (ι) από την συλλογή τους ή (ιι) από την τελευταία επικοινωνία που είχαμε με εσάς.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές και θα διατηρούνται αυστηρά εμπιστευτικά. Είστε υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας του μοναδικού κωδικού σας και των πληροφοριών του λογαριασμού σας.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και αντίρρησης στην χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα σας σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, παράκληση να μας αποστείλετε email στην διεύθυνση consent@ipsen.com. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, παράκληση να μας προσδιορίσετε τον συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας και να συμπεριλάβετε αντίγραφο ενός εγγράφου ταυτοποίησης σας (ήτοι ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης), σύμφωνα με τις ισχύουσες νόμιμες προϋποθέσεις. Αιτήματα διαγραφής προσωπικών δεδομένων υπόκεινται σε τυχόν εφαρμοστέες νομικές ή ηθικές υποχρεώσεις αναφοράς ή αρχειοθέτηση εγγράφων ή υποχρέωση τήρησης, η οποία έχει επιβληθεί σε εμάς.Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερωθείτε σχετικά και τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα τηρηθούν μόνο στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Πολιτικής Απορρήτου στην διεύθυνση: dataprivacy@ipsen.com για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας.

6. ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας email στην διεύθυνση consent@ipsen.com