Όροι και προϋποθέσεις

1. ΑΠΟΔΟΧΗ

Η Εταιρική Ιστοσελίδα ipsen.com («Ιστοσελίδα») έχει αναπτυχθεί και παρέχεται από την Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse,92100 Boulogne-Billancourt, (εφεξής καλουμένης μαζί με τις θυγατρικές της «Ipsen»). Η πρόσβαση σας και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις  και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους. Με την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα, αποδέχεστε χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η εταιρική ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Ipsen που παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Ipsen. Οι πληροφορίες σχετικά με την εταιρική ιστοσελίδα περιλαμβάνουν:

Νέα και δελτία τύπου
Όραμα, στρατηγική και δεσμεύσεις
Περιγραφή των θεραπευτικών αντικειμένων, βασικά στοιχεία και στρατηγική
Περιγραφές της στρατηγικής έρευνας και ανάπτυξης, ειδικότητες, κέντρα και γραμμές παραγωγής .
Πληροφορία για μελλοντικούς υπάλληλους.
Λίστα όλων των προϊόντων της Ipsen.
Οικονομικά στοιχεία/πληροφορία
Διαφάνεια γνωστοποίησης πληροφορίας.
Δεν μπορείτε να διανέμετε, τροποποιήσετε, διαβιβάσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, αναδημοσιεύετε ή χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πληροφορία της Ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς, και θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι οτιδήποτε βλέπετε  ή διαβάζετε στην παρούσα Ιστοσελίδα προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εκτός και αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξαίρεση όπως αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Εκτός και επιτρέπεται διαφορετικά από την παρούσα παράγραφο, η Ipsen σε καμία περίπτωση ούτε εγγυάται και ούτε δηλώνει ότι η χρήση υλικού, που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, τα οποία δεν ανήκουν στην κυριότητα της  Ipsen ή θυγατρικών της. Με την εξαίρεση της ανωτέρω περιορισμένης εξουσιοδότησης, καμία άδεια ή δικαίωμα στην πληροφορία , ή οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας  της Ipsen ή τρίτου μέρους δεν σας εκχωρείτε ή παρέχεται σε εσάς.

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει ή να αναφέρεται σε ιδιόκτητη πληροφορία, τεχνολογία, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλη ιδιόκτητα δικαιώματα είτε της Ipsen είτε τρίτων μερών. Δεν παρέχεται ή εκχωρείται σε εσάς καμία άδεια ή δικαίωμα για οποιαδήποτε εμπορικό σήμα, πατέντες, εμπορικά μυστικά, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες και άλλα ιδιόκτητα δικαιώματα είτε της Ipsen και/ή άλλων μερών.

Η πληροφορία που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα, απευθυνόμενη προς όλους, παρέχεται σε εσάς αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν αποσκοπεί, με οποιονδήποτε τρόπο να:

Να παράσχει ιατρική γνώμη,
Να παράσχει διάγνωση
Να αντικαταστήσει την συμβουλή, γνώμη και πρόταση ενός επαγγελματία υγεία,
Να προτείνει ή προωθήσει την χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσία της Ipsen.
Είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε την πρόταση ή συμβουλή του ιατρού σας ή άλλου επαγγελματία υγείας πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε προϊόν της Ipsen,που αναφέρεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ

Με εξαίρεση την πληροφορία που καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, σε περίπτωση που η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται, οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό το οποίο μεταβιβάζετε στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων στοιχεία, ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ή προτιμήσεις είναι και θα αντιμετωπίζονται ως  μη εμπιστευτική και μη ιδιόκτητη.

4. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Σε περίπτωση που η Ipsen αντιληφθεί ότι έχετε παραβιάσει οποιουσδήποτε από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα σε διορθωτική πράξη, συμπεριλαμβανομένου να εμποδίσει τον χρήστη στο να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Σε περίπτωση που η Ipsen επηρεαστεί ή ζημιωθεί από την παραβίαση σας, κατά την διακριτική της ευχέρεια, ενδέχεται να απαιτήσει αποζημίωση από εσάς.

5. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η Ipsen μπορεί, ανά διαστήματα, να αναθεωρεί τους παρόντες ¨Όρους και Προϋποθέσεις, προβαίνοντας σε επικαιροποίηση της παρούσας ανάρτησης και γνωστοποιώντας  τον χρήστη με επαρκή μέσα (ήτοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή pop–up παράθυρο στην Ιστοσελίδα, με το οποίο θα σας ζητηθεί να παράσχετε την συγκατάθεση σας στην αναθεωρημένη έκδοση). Οι αναθεωρημένοι Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αναθεώρησης. Σε περίπτωση διαφωνία σας με τους νέους Όρους και Προϋποθέσεις, θα πρέπει να προβείτε σε σχετική υπόδειξη μέσω του μηχανισμού που σας παρέχετε με το σχετικό email ή το pop-up, και κατά συνέπεια να διακόψετε την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας.  Θα πρέπει, περιοδικά, να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα προκειμένου να επανεξετάζεται τους εν ισχύ Όρους και Προϋποθέσεις, στους οποίους έχετε δεσμευτεί.

Η Ipsen διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε άλλου. Θα λάβετε προηγούμενη ειδοποίηση για την σχετική διακοπή.

6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ/ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

Εικονογραφήσεις: Όμιλος Ipsen

Βίντεο: Όμιλος Ipsen

Φωτογραφίες:

Όμιλος Ipsen
Xavier Boymond
Thomas Chéné
Philippe Dubreuil
Keith Freeburn
Matthew Healey
Thomas Laisné
David Meignan
Gérard Uféras
Corbis

Unsplash.com

7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας προστατεύεται πλήρως από τα εφαρμοστέα δικαιώματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το υλικό που περιλαμβάνεται στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν μπορεί να αναπαραχθεί, εμφανιστεί, ή να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια/συναίνεση της Ipsen.

8. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ασθενείς και Ενώσεις Ασθενών ενθαρρύνονται να προβαίνουν σε αναφορά όλων των ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Φαρμάκων και των Φαρμακευτικών Προϊόντων (ANSM) καθώς και μέσω του Τμήματος Ιατρικής Ενημέρωσης της Ipsen στον αριθμό τηλεφώνου +30 210 9858930 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σε περίπτωση που Επαγγελματίες Υγείας επιθυμούν να αναφέρουν μια ανεπιθύμητη ενέργεια ή παράπονο σχετικά με την ποιότητα προϊόντος στην Ipsen Pharma, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα αντίστοιχα πεδία στην Ιστοσελίδα http://ipsenmedicalinformation.com

Τα ανεπιθύμητα συμβάντα θα πρέπει επίσης να αναφέρονται στο Τμήμα Ιατρικής Ενημέρωσης της Ipsen, στον αριθμό τηλεφώνου +30 210 9858930 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

9. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Η ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα ή εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης διάταξης, η οποία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, με εξαίρεση την περίπτωση που η ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα είναι σχετική με ουσιαστικό όρο των παρόντων ¨Όρων και Προϋποθέσεων.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Οι παρόντες “Όροι και Προϋποθέσεις” και η χρήση εκ μέρους σας της Ιστοσελίδας διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας με εξαίρεση τις διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Οι διαφορές, οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν με φιλικό διακανονισμό, θα υπάγονται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Ελλάδας.

 

 

«Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.»